KLINIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Karantinui dėl Covid-19 ligos pasibaigus, liko galioti ekstremali situacija ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apribojimai (dėl apsaugos priemonių, srautų valdymo, dezinfekcijos ir pan.), todėl informuojame apie paslaugų teikimo tvarką A klinikoje:

1. Klinikos patalpose kontaktinės paslaugos teikiamos tik registruotiems pacientams. Prašome iš anksto registruotis telefonu visoms paslaugoms (konsultacijoms, laboratoriniams tyrimams, skiepams, perrišimams, rentgeno tyrimams).

2.  Atvykus į kliniką dėvėti apsauginę kaukę, užpildyti epidemiologinę anketą, dezinfekuoti rankas. Prašome atvykti 10-15 min. anksčiau paskirto vizito laiko.

3. Pagal pakeistą profilaktinių tikrinimų tvarką (detaliau https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9dcbb80c05411eaae0db016672cba9c) jei nekeičiate ugdymo įstaigos anksčiau išduotos vaikų sveikatos pažymos ugdymo įstaigoms galioja iki einamųjų metų pabaigos. Jei vaiko sveikatos būklė reikšmingai pablogėjo (pasitarkite su šeimos gydytoju) arba keičiate ugdymo įstaigą, tokiu atveju registruokitės naujai pažymai gauti telefonu. Darbuotojų sveikatos profilaktinio patikrinimo pažymėjimai (knygelės) Nr. 047/a ir Nr.048/a, kurių galiojimas pasibaigė ne anksčiau kaip 1 mėn. iki karantino pradžios, laikomos galiojančiomis iki karantino ar ekstremalios situacijos pabaigos ir dar 3 mėn. po apribojimų pabaigos. Kitais atvejais registruokitės bendra tvarka.

Prašome Jūsų kantrybės ir supratimo, nes užsikrėtimo Covid-19 rizika niekur nedingo, o tik laikinai atslūgo.