Darbo medicina

Darbo medicina

Darbo medicina – medicinos sritis, apimanti darbuotojų sveikatos būklės stebėjimą, su darbu susijusių sveikatos pakenkimų ir profesinių ligų priežasčių nustatymą, šių pakenkimų ir ligų pasireiškimo formų tyrimą, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, slaugos ir profesinių sveikatos pakenkimų profilaktikos priemonių taikymą. Pagrindinis darbo medicinos gydytojo uždavinys yra teikti darbdaviui siūlymus, kaip apsaugoti ir stiprinti darbuotojo sveikatą ir darbingumą. Darbo medicinos gydytojo veikla turi įtakos ligų ir sužalojimų skaičiaus sumažėjimui, jų sunkumo laipsnio sumažinimui ir žmonių sveikatos stiprinimui bei prevencijai visą gyvenimą.

null
Vidmantas Januškevičius
Darbo medicinos gydytojas