Prisirašymo prie A klinikos tvarka

Ką turi žinoti gyventojai, norintys prisirašyti prie A klinikos?

Kiekvienas asmuo gali laisvai prisirašyti prie A klinikos. Naujai prisirašiusiam asmeniui nereikia rūpintis asmens ambulatorinės kortelės perdavimu gydymo įstaigai. Medicininės dokumentacijos persiuntimu bei prisirašymo dokumentų tvarkymu pasirūpina A klinika.

Asmenų prisirašymą prie pasirinktos gydymo įstaigos ir asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios įstaigos gydytoją, registravimą reglamentuoja Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“, 2001 11 09, Nr. 583.

Prisirašymo tvarka

Asmuo, pasirinkęs A kliniką bei konkretų gydytoją, atvyksta į klinikos registratūrą ir užpildo prašymą (nepilnamečių kompiuterinę prašymų formą pildo registratorė, pasirašo vienas iš tėvų, o jeigu tėvų nėra - globėjas). Prisirašant būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
    • suaugusiems – asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę;
    • vaikams - gimimo liudijimą.

Įstatymo nustatyta tvarka, asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą sumoka 1 lito mokestį. Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą gydymo įstaigą, jo pasirinktai įstaigai moka 10 (dešimties) litų mokestį.

Telefonu prisirašyti prie A klinikos NEGALIMA (to nenumato LR teisės aktai).

Pacientui, prisirašiusiam prie A klinikos, nereikia rūpintis savo asmens sveikatos istorijos (ambulatorinės kortelės) perdavimu iš senosios gydymo įstaigos į naująją - tuo pasirūpina A klinika.

Šeimos klinika

Šeimos klinika

+ Šeimos gydytojų paslaugos
+ Psichikos sveikatos centras
+ Profilaktinės programos ir skiepai
+ Laboratoriniai tyrimai

Diagnostinė klinika

Diagnostinė klinika

+ Gydytojų specialistų paslaugos
+ Diagnostika ir gydymas modernia įranga
+ Visi laboratoriniai tyrimai
+ Profilaktiniai sveikatos patikrinimai

Odontologijos klinika

Odontologija

+ Profesionalus dantų ir dantenų ligų gydymas
+ Profesionali burnos higiena
+ Dantų balinimas